Halaman

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu (benar-benar)di dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan berpesan-pesanlah kamu (wahai manusia) dengan kebenaran, dan berpesan-pesanlah kamu dengan kesabaran".


Al-Asr : 1-3

Aku hanya peguam biasa-biasa, tetapi punya cerita luar biasa.. kerana, kamu mungkin tak bisa rasa, apa yang aku rasa...

Sabtu, 28 Februari 2009

Peguam Menulis - Kalimah ALLAH

Salam semua,

Kelmarin, seluruh negara dikejutkan dengan arahan daripada Kementerian Dalam Negeri berhubung penggunaan kalimah Allah oleh Akhbar Herald-The Catholic Weekly dalam buku-buku agama terbitan mereka. Mahkamah Tinggi (Bahagian Rayuan dan Kuasa-Kuasa Khas) hari ini diberitahu bahawa penggunaan perkataan ‘Allah’ dalam penerbitan berkaitan agama Kristian bukan lagi satu larangan. Keputusan itu terkandung dalam Perintah Keselamatan Dalam Negeri (Larangan Dalam Penggunaan Perkataan Tertentu dalam Dokumen dan Penerbitan) 2009 yang baru diwartakan oleh KDN. Menurut Peguam Kanan Persekutuan, Nizam Zakaria, perintah bertarikh 21 Januari lalu berkuat kuasa serta-merta setelah ia diwartakan pada 16 Februari lalu.

Perintah tersebut berbunyi: ‘‘Percetakan, penerbitan, penjualan, pengeluaran, pengedaran dan pemilikan sebarang dokumen dan penerbitan berkaitan agama Kristian yang mengandungi perkataan ‘Allah’, ‘Kaabah’, ‘Baitullah’ dan ‘Solat’ adalah dilarang melainkan di muka hadapan dokumen dan penerbitan itu ditulis dengan perkataan “Khusus Untuk Penganut Agama Kristian’’.

Untuk makluman semua, pada tahun 2008, sebuah gereja Titular Roman Catholic Arhbishop of Kuala Lumpur telah memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Sivil Kuala Lumpur melalui semakan kehakiman supaya pengisytiharan dibuat oleh Mahkamah untuk membatalkan keputusan Menteri Keselamatan dalam Negeri dan Kerajaan Malaysia yang melarang penggunaan kalimah Allah di dalam akhbar the Herald Weekly dan istilah/perkataan Allah adalah tidak khusus bagi agama Islam.

Antara lain, alasan permohonan mereka adalah:-

1)Penggunaan kalimah Allah di dalam penerbitan tersebut adalah penghayatan Iman Kristian (biar betull!!) dan istilah itu turut digunakan oleh umat Islam dan Kristian;

2)Perkataan Allah terdapat dalam Al-Kitab dan digunakan dalam upacara sembahyang Katholik;

3)Mereka mempunyai hak di sisi undang-undang untuk menggunakan istilah Allah yang wujud dari hak kebebasan bersuara (Fasal 10 Perlembagaan Persekutuan) dan hak kebebasan beragama (Fasal 11 Perlembagaan Persekutuan);

4) Kalimah Allah ialah istilah yang tepat untuk istilah "God" dalam Bible, dan "Lord' sebagai "Tuhan";

5) Istilah Allah bukan istilah khusus bagi agama Islam, dan selama 15 abad, umat Islam dan Kristian telah menggunakan perkataan Allah sebagai merujuk kepada "Tuhan Yang Unggul". Istilah "God" telah diterjemahkan sebagai Allah dalam istilah/perkataan agama Katholik yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1989 oleh Majlis Uskup-Uskup Katolik Semalaysia.

Atas dasar mempertahankan agama, beberapa Majlis Agama Islam Negeri-negeri termasuk MAIS telah bertindak balas dengan memfailkan permohonan untuk mencelah di dalam kes tersebut bagi memastikan hal ehwal agama Islam dapat dipertahankan dengan sewajarnya., dan permohonan ini telah dibenarkan oleh Mahkamah. Bagaimanapun, keputusan ini telah mendapat bantahan daripada peguam gereja dengan alasan Mahkamah Tinggi Sivil tidak ada bidangkuasa untuk mendengar permohonan pihak MAIS dan MAINS. Bantahan ini masih belum dibicarakan, tiba-tiba keluar kenyataan dari KDN.

Dari sudut perundangan sivil dan Syariah, pada pandangan saya, arahan yang dikeluarkan oleh KDN ini merupakan satu perkara yang tidak wajar dan tidak selaras dengan undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia dan juga Hukum Syarak. Dari sudut perundangan Syariah, sebab-sebabnya adalah:-

1) Maksud Syariah yang utama adalah menjaga agama. Jika penggunaan kalimah Allah oleh pihak gereja di dalam kitab-kitab pengajaran agama Kristian terbitan gereja-gereja, kebimbangan bahawa kitab tersebut mudah dibaca oleh orang-orang Islam, mendorong mereka meninggalkan agama Islam, mencetuskan kekeliruan akidah, (Tuhan kita adalah sama?!) justeru, wajiblah kita menghalangnya. Tambahan pula, mengikut kaedah fiqh, kemudharatan hendaklah dicegah.

2) Umat Islam wajib melafazkan perakuan keimanannya secara formal, iaitu La Ilaha Illa Allah yang bermaksud " Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah" dan Muhammadur Rasulullah, yang bermaksud " (Nabi) Muhammad itu Pesuruh Allah". Umat Islam tidak melafazkannya dengan cara-cara lain seperti " Tuhan yang saya sembah adalah Allah" atau "Allah adalah Tuhan saya". Ini menunjukkan bahawa seseorang yang beragama Islam membuat perakuan ketuhanan mereka dalam bentuk negatif, iaitu memperakukakn kewujudan satu Tuhan (Esa) yang dinamakan Allah, di atas penafian tuhan-tuhan lain. Unsur penafian tuhan-tuhan lain inilah yang menjadi tunjang konsep ketuhanan dalam Islam. Ini merupakan satu intipati tauhid (pengesaan Allah) dalam konsep ketuhanan Islam.

3) Perkataan "Allah" dan bukannya "Tuhan" digunakan oleh umat Islam untuk mengelakkan dari makna-makna lain yang tidak dikehendaki, seperti: i) Tuhan yang tidak beridentiti (fahaman pantheisme, iaitu Tuhan adalah segala-galanya dan segala-galanya adalah Tuhan!), ii)Tuhan sebagai entiti yang tidak mutlak/kabur (pandangan idealist), iii)Tuhan sebagai sifat makhluk (yang mempunyai jantina, perlu memenuhkan kehendak-kehendak biologi (makan, minum, berkelamin,) iv) Tuhan yang mempunyai kehendak sosial- berkawan, berkelompok, berpolitik, beragama, dll, v) Tuhan sebagai jelmaan, iaitu yang dijelmakan dalam bentuk objek-objek yang dapat dilihat. vi) Tuhan yang diangkat, asalnya bukan Tuhan, (seperti harta benda, kekayaan, sanjungan, kedudukan).Kesemua sifat-sifat ini tidak tulen dan bukan ciri ketuhanan yang dikehendaki.

4) Dari struktur nahu dan linguistik Arab, perkataan Allah itu secara mutlak bererti "Tuhan yang satu dan satu-satunya", adalah satu nama khas dan bukan ganti nama. Allah tidak boleh digunakan dalam bentuk atau makna-makna lain. Perkataan "Tuhan" sebagai bukan nama khas adalah "Ilah", bukan Allah. Allah ialah nama khas bagi Tuhan yang identitinya adalah keesaan. Jika kita menggunakan perkataan "Tuhan", ianya boleh diumumkan dan boleh dibanyakkan dengan menggantikan "T" besar dengan 't' kecil, memanusiakan pengertiannya seperti "godfather", "godmother", memperempuankannya dengan "goddess", atau memperkecilkannya dengan 'godling'. Kita tidak boleh memanupulasikannya dengan cara apa sekalipun dalam bahasa asalnya (Ahmad Deedat, 1981 : 33) Jelaslah dari segi linguistik perkataan "Allah" adalah lebih superior daripada apa jua perkataan dari apa jua bahasa dalam mempertahankan dan memelihara makna keesaan dan keunikan satu-satunya Tuhan yang layak disembah.

5) Ketika surah Al-Ikhlas diturunkan, ia membicarakan soal konflik, tentang siapakah sebenarnya Allah yang dituturkan oleh agama-agama lain itu. Adakah ia tepat dan benar dengan konsep 'Allah' yang digelar dan dipanggil oleh mereka? Imam Ibn Kathir menukilkan kata-kata Ikrimah tentang perihal turunnya ayat ini:

Berkata Ikrimah: " Ketika orang Yahudi mengatakan :"Kami menyembah U'zair anak Allah. Orang Nasrani menyatakan:"Kami menyembah Al-Masih anak Allah. Majusi mengatakan:"kami menyembah matahari dan bulan. Orang Musyrikin pula mengatakan:"Kami menyembah berhala". Lalu Allah swt menurunkan ke atas Rasulullah SAW surah Al-Ikhlas yang bermaksud; 'Katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu Esa, Allah itu tempat bergantung segala makhluknya, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan Allah itu tiada bagiNya sekutu'.

Lalu, tidak mengira apa jua agama, sekiranya mereka tidak mengerti dan mengenal siapa itu Allah, makna sebenar di sebalik nama itu, maka mereka sekali-kali tidak layak untuk menggunakan kalimah tersebut sebagai merujuk kepada zatNya Yang Maha Agung.

6)Tuhan orang Islam dan orang Kristian tidak sama, kerana kepercayaan Kristian berasaskan kepada konsep Trinity , iaitu Tuhan yang Satu sebagai Tiga,(Konfiuslah! Berapa sebenarnya? Satu ke tiga?)

7)Diriwayatkan juga sebuah hadith daripada Abu Sa‘id secara marfu‘: “Bahawa Isa diserahkan oleh ibunya kepada seorang pengajar agar dapat mengajarnya menulis. Lalu si pengajar berkata kepadanya: Tulislah dengan nama Allah. Isa berkata: Tahukah kamu siapa itu Allah? Allah ialah Tuhan bagi segala yang dipertuhankan”.

Merujuk kepada undang-undang sivil, berikut adalah undang-undang yang berkaitan yang sepatutnya dirujuk oleh pihak KDN sebelum sesuatu arahan dikeluarkan.

1)Perkara 11 (4) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa undang-undang Negeri boleh mengawal dan menyekat pengembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan ugama antara orang-orang yang menganut Ugama Islam.

2)Undang-undang mengawal perkembangan ugama lain tersebut telah diwujudkan oleh Badan Perundangan Negeri-negeri oleh kebanyakan negeri di Malaysia dan kebanyakan negeri-negeri mempunyai peruntukkan undang-undang yang sama. Di Selangor, undang-undang mengawal agama lain ini dinamakan Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan dan Perkembangan Di Kalangan Orang Islam) 1988. Untuk memudahkan penulisan, saya akan merujuk kepada Enakmen Selangor.

3) Seksyen 9, Enakmen tersebut memperuntukkan bahawa:-

Seseorang adalah melakukan kesalahan jika dia-
(a) dalam apa-apa tulisan, ucapan, pernyataan awam yang diterbitkan, menggunakan mana-mana perkataan yang disenaraikan dalam Bahagian I kepada Jadual di dalam Enakmen tersebut, untuk menyatakan atau memperihalkan sesuatu fakta, kepercayaan, idea, konsep, perbuatan, aktiviti, perkara atau hal mengenai atau berkaitan dengan sesuatu agama bukan Islam.

4) Merujuk kepada Jadual I, antara perkataan-perkataan yang tidak boleh digunakan berkaitan dengan agama Islam termasuklah Allah, Rasul, Fatwa, Nabi, Syariah, Ulama dll.

Justeru, pada pandangan saya, Perintah Keselamatan Dalam Negeri (Larangan Dalam Penggunaan Perkataan Tertentu dalam Dokumen dan Penerbitan) 2009 yang baru diwartakan oleh KDN adalah ultra vires (bertentangan dengan) objektif mempertahankan agama Islam di dalam Perlembagaan Persekutuan, kerana tidak konsisten dengan peruntukan Perkara 11 (4) tersebut dan Enakmen yang diwujudkan di bawah Artikel 11(4).

Kalimah Allah bukanlah satu kalimah yang sekadar menjadi sebutan atau seruan atau panggilan bagi tuhan semata-mata. Sebaliknya ia merupakan nama yang melambangkan aqidah atau agama bagi orang yang menggunakannya. Oleh itu penggunaannya amat wajar dipantau dan dipelihara oleh kerajaan demi memastikan tiada sesiapa yang terkeliru dengan nama Yang Maha Agung itu. Justeru, keputusan kerajaan untuk mengekalkan larangan penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan bukan Islam, sebagaimana yang telah diputuskan di dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 18 Oktober dan 1 November 2006 adalah amat bertepatan dan tidak boleh dipertikaikan sama sekali. Malah penggunaan kalimah Allah, Baitullah, Solat dan Kaabah telah pun diwartakan hanya eksklusif buat umat Islam sahaja di bawah Warta PU (A) 15/82 dan pekeliling KKDN. S.59/3/6/A bertarikh 5 Disember 1986.

Anyway, terfikir juga saya, dalam masa yang sama juga, ini menunjukkan 'Bible' mereka tidak original dan boleh diubah-ubah. Sekejap nak guna Jesus Christ, sekarang mahu guna kalimah Allah pula. Memang suka meng'konfiuskan' orang. Maaflah, mungkin entri ini agak panjang, tapi saya amat berharap supaya entri ini dibaca dan jika pembaca bersetuju dengan pandangan saya, minta disebarkan kepada orang lain dengan me'link'kan artikel ini dalam blog masing-masing, untuk memberi kesedaran kepada orang lain peri-pentingnya mempertahankan kalimah Allah, untuk memelihara kesucian Islam. Wallahua'lam.
Rujukan Ilmiah:
-Perlembagaan Persekutuan

-Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan dan Perkembangan Di Kalangan Orang Islam) 1988.

-Dr Amriah Buang, Mengapa Kalimah Allah? Satu percubaan menjelaskan pengertian ketuhanan dalam Islam.

- Artikel bertajuk : Kalimah Allah, bukan bermakna "God Semata-mata, Cawangan Aqidah, Bahagian Penyelidikan JAKIM.

Berpesan-pesan - Hari Lahir Kekasihku

Salam semua,

Insyaallah, pada tarikh 9hb Mac 2009 ini, bersamaan 12 Rabiul Awwal 1430 Hijrah, kita akan menyambut hari kelahiran kekasih kita, Muhammad bin Abdullah, junjungan besar Rasulullah s.a.w, nabi akhir zaman. Marilah kita banyakkan berselawat dan mengingatinya, mudah-mudahan kita beroleh syafaat beliau semasa dibangkitkan semula. Saya juga mencadangkan kepada sahabat-sahabat untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Maulidurrasul dengan aktiviti selawat dan mengingati Baginda, termasuk Majlis Maulid, ceramah mencintai Nabi dan melakukan Sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang menerima syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Amin.

Lagu ini (saya tak ingat tajuknya), pernah dipopularkan oleh kumpulah Hijjaz @ Nada Murni. Sapa yang ingat bolehlah nyanyikan, atau sekurang-kurangnya menghayati maksud liriknya.

Rasulullah dalam mengenangmu

Kami susuri lembaran sirahmu

Pahit getir perjuanganmu


Membawa cahaya kebenaranEngkau taburkan pengorbananmu

Untuk ummatmu yang tercinta


Biar terpaksa tempuh derita


Cekalnya hatimu menempuh ranjaunyac/o:


Tak terjangkau tinggi pekertimu

Tidak tergambar indahnya akhlakmu


Tidak terbalas segala jasamu


Sesungguhnya engkau Rasul Mulia


Tabahnya hatimu menempuh dugaan


Mengajar erti kesabaran


Menjulang panji kemenangan


Terukir namamu di dalam Al-Quran
Rasulullah kami umatmu


Walau tak pernah melihat wajahmu


Kami cuba mengingatimu


Dan kami cuba mengamal sunnahmu


Kami sanjung perjuanganmu

Walau kami dicaci dihina


Tapi kami tak pernah kecewa


Allah dan Rasul sebagai pembela...


Jom selawat bersama!!

Khamis, 26 Februari 2009

Peguam Menulis 7 - Hak sama rata?

Salam semua,

Baru-baru ini, Malaysia digemparkan dengan program Musawah yang dibuat oleh Sisters In Islam bermula 13 hingga 18 Februari 2009. Saudara Azri pernah mengetengahkan isu ni dalam komen beliau di dalam blog saya. Pertamanya, kerana tujuan program tersebut adalah untuk memperjuangkan hak sama rata di antara lelaki dan wanita, dalam insititusi kekeluargaan, dengan pemahaman yang begitu liberal terhadap Islam. Keduanya, disebabkan pembentang kertas kerja yang dijemput termasuklah yang berfahaman liberal, seperti Dr Ameena Wadud (yang pernah mengimankan solat di USA). Menurut beliau, dalam temuramah oleh wartawan NST, beliau masih lagi mengimami solat, kalau dijemput?!! Ketiganya, pandangan-pandangan peserta program tersebut, sangat liberal dan bertentangan dengan Quran dan Sunnah, antaranya, menuntut supaya poligami diharamkan, pembahagian harta yang adil tanpa mengikut Hukum Faraid di antara lelaki dan wanita (Husein Muhammad). Mereka juga mempertikaikan bahawa Hukum-Hukum yang digunapakai sekarang sudah lapuk, (yang melibatkan institusi keluarga dan pembahagian harta) dan tidak sesuai digunakan. Disebabkan program ini tertutup, saya hanya mendapat input daripada suratkhabar dan media sahaja. Sebenarnya, banyak lagi keputusan-keputusan mereka yang mereka tafsirkan secara liberal kononnya atas alasan persamaan hak kepada wanita.

Pada saya, apapun yang diperjuangkan, hendaklah selaras dengan tujuan Islam, dan menjaga maksud-maksud Syariah. Ramai orang memperjuangkan keadilan dan hak, tetapi masih berlaku tidak adil dan tidak menjaga hak orang lain. Pada zaman sekarang, dalam konteks memperjuangkan keadilan, fitnah-memfitnah, tuduh-menuduh, dakwa-dakwi, menjadi perkara biasa dalam senario negara. Golongan cendekiawan wanita yang merasa mereka lebih hebat daripada kaum lelaki menuntut supaya hak sama rata diberi kepada mereka, sedangkan dari sudut fizikal dan mental, mereka memerlukan perlindungan dan kasih sayang daripada golongan ini. Islam itu sifatnya adil. Undang-undang hak-hak asasi manusia tidak membataskan antara lelaki dan wanita. Tetapi dari sudut Syariah, telah digariskan kewajipan bagi lelaki dan wanita. Kerana kekuatan fizikal dan mental lelaki yang lebih daripada wanita, lantaran itu kewajipan memberi nafkah, mengetuai keluarga, melindungi wanita, menjaga makan dan pakai wanita dalam keluarganya adalah kewajipan yang dipertanggungjawabkan kepada lelaki, bukannya wanita. Ada banyak lagi kewajipan lelaki, bukan setakat itu saja. Kewajipan ini tidak pernah dipindahkan kepada wanita, melainkan kaum wanita sendiri yang memilih untuk bekerja, menanggung keluarga dsb. (Pengecualian dalam kes melibatkan ibu tunggal). Jujurnya, saya sebagai seorang wanita, sebolehnya saya tak mahu dibebankan dengan kewajipan yang tentunya dipersoalkan kelak. Takut tak mampu nak tunaikan kewajipan. Kewajipan sedia ada pun banyak belum selesai..

Semalam saya dihubungi oleh seorang wakil ACCIN (Allied Coordinating Committee of Islamic N.G.O.s) untuk mengadakan program untuk mengadakan penjelasan mengenai Musawah atau persamaan di dalam Islam. Tujuan program ini diadakan adalah sebagai alternatif kepada program yang dibuat oleh SIS baru-baru ini (Musawah, For Equality in the Family). Insyaallah, info mengenai program tersebut (kalau dibuat secara terbuka) akan saya maklumkan kemudian. Mudah-mudahan program ini berjaya memperbetulkan fahaman liberal mengenai Islam yang dibuat sepanjang 5 hari program tertutup yang dibuat oleh SIS itu. Mudah-mudahan kita sedar tanggungjawab masing-masing. Wallahua'lam.

Isnin, 23 Februari 2009

Diari - I was tagged!!

Salam,

Semalam, saya kena tag plak dengan awek cute, fatahiyyah. Layan jerlah.. Syok jugak layan tag ni kekadang..

Here's the instruction:
  1. Go to your photos folder in your computer.
  2. Go to the 6th folder of photos.
  3. Go to the 6th picture in that folder.
  4. Put the picture on your blog and describe about it.
  5. Invite six friends to join the challenge.
  6. Link them in your blog and let them know they have been challenged.
Bila saya check, folder keenam dan gambar keenam, inilah dia.. Sebenarnya, ini adalah undang-undang yang paling banyak dirujuk oleh saya sepanjang berkhidmat di MAIS. Undang -Undang yang dikenali sebagai Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 ini merupakan Undang-Undang Induk (Parent Act) yang menggariskan mengenai kuasa-kuasa DYMM Sultan sebagai Ketua Agama Islam, dan kuasa-kuasa pihak berkuasa agama seperti MAIS, Mufti dan Mahkamah Syariah.

Cukuplah tu..Banyak boleh cerita pasal enakmen ni, tapi lain kali ajer.. Saya nak tag orang lain plak.. 6 orang itu adalah:-

http://www.juraish.blogspot.com
http://www.ustazamin.com/
http://www.drnurani.blogspot.com
http://www.leewantam.com/
http://www.archiveoftime.blogspot.com
http://www.el-jazeery.blogspot.com

Kalau ada masa, layan lah tag ni.. :)

Diari - Jihad menangani masalah sosial ummah

Salam semua,

Hari ini saya dijemput untuk menghadiri satu mesyuarat bersama beberapa pengusaha-pengusaha rumah kebajikan Islam di sekitar Selangor. Ini kali pertama saya menyertai mesyuarat tersebut yang dianjurkan oleh Unit Dakwah Ar-Riqab, MAIS yang baru ditubuhkan penghujung tahun lalu. Antara lain, objektif perbincangan diadakan adalah untuk menyelaras program-program yang dibuat oleh badan-badan kebajikan tersebut dan menyalurkan dana untuk aktiviti yang dibuat melalui asnaf ar-riqab, Lembaga Zakat Selangor (MAIS). Setakat ini

Rumah-rumah kebajikan yang terlibat masing-masing wujud dengan objektif yang sama iaitu berusaha untuk memerangi pelbagai gejala sosial yang melanda negara, yang saya simpulkan kepada 3 yang utama iaitu seks bebas, (yang mengakibatkan mengandung luar nikah dan sumbang mahram) murtad dan penagihan dadah (penagih dijangkiti HIV positif). Kesemua rumah-rumah kebajikan tersebut dihuni oleh pelatih Melayu Islam. Jumlah paling sedikit , 15 orang pelatih (Rumah HIV Positif) dan paling ramai dalam 100 - 150 orang pelatih(mengikut kemampuan pengusaha dan tempat). Setakat ini, terdapat lebih kurang 40 buah rumah kebajikan yang mendapat bantuan daripada MAIS. Amat sukar untuk menerima hakikat bahawa 75% penagih dadah adalah berketurunan Melayu Islam.

Sepanjang perbincangan, saya didedahkan dengan masalah-masalah yang sering menimpa rumah-rumah kebajikan ini. Selain daripada kekurangan dana, pengusaha rumah-rumah kebajikan ini, meluahkan kebimbangan mereka dari sudut keselamatan mereka. Ini kerana, pengusaha yang menerima pelatih wanita, kerap menerima ancaman daripada teman lelaki, ayah, saudara kandung lelaki dengan ancaman fizikal dan mental. (Ancaman mental biasanya dalam bentuk sihir). Ini tidak termasuk dengan sikap ibu bapa dan keluarga pelatih yang tidak mahu menerima pelatih-pelatih (biasanya pelatih yang dijangkiti HIV positif). Ada juga ibu bapa yang tidak membantu proses tarbiyyah di rumah, selepas tamat program tarbiyyah di rumah-rumah kebajikan, menyebabkan pelatih tersebut mengulangi perbuatan yang sama (contohnya hidu gam, menagih dadah, seks bebas). Terdapat juga golongan ibu bapa yang menyalahkan rumah-rumah kebajikan (termasuk memfailkan saman) sekiranya tidak berpuas hati dengan layanan rumah kebajikan terhadap anak mereka. Ada yang membuat tuduhan anak mereka didera, dipukul dan sebagainya. Sehinggakan ada yang mengatakan, keikhlasan mereka untuk berbakti diuji dengan ancaman2 sedemikian.

Saya amat-amat respek dan 'salute' kepada pengusaha rumah-rumah kebajikan ini, yang sanggup mencurahkan masa, tenaga dan harta benda untuk memperbaiki ummah, khususnya remaja, untuk ditransform daripada sampah dan virus masyarakat, kepada manusia yang bermanfaat. Saya sendiri belum tentu mampu melaksanakan tanggungjawab yang berat ini. Walaupun diancam dengan pelbagai ugutan (termasuk ugutan bunuh), mereka tidak putus asa membuat jasa dan kebaikan untuk merealisasikan tuntutan agama, seperti mana di dalam Al-Quran Allah swt berfirman;

"(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung."
Surah Ali-Imran [3]: 104

Alhamdulillah. Inilah antara yang dituntut dalam ayat di atas. Bekerja dalam jemaah. Justeru, kerjasama dan sokongan semua pihak amat dialu-alukan. Di peringkat individu dan masyarakat, orang awam bekerjasama dengan pihak penguatkuasaan dengan membuat aduan mengenai jenayah sosial (biasanya khalwat) yang mereka ketahui. Untuk makluman, menurut kajian yang dibuat oleh Bahagian Penguatkuasaan JAIS, terdapat 2.2 juta umat Islam di negeri Selangor, sedangkan bilangan Pegawai Penguatkuasa agama yang dilantik setakat ini, hanya seramai 88 orang sahaja. Purata seorang penguatkuasa menjaga seramai 25,000 Muslim!

Justeru, melalui kerjasama dan networking dengan orang ramai, pencegahan virus-virus sosial yang menyerang ummah lebih mudah ditangani. Adalah diharap, mudah-mudahan kerjasama di antara pihak berkuasa agama dengan orang ramai dan rumah-rumah kebajikan ini dikekalkan dan berterusan. Insyaallah, pertemuan dan perbincangan dua hala seperti ini akan diadakan dengan lebih kerap, untuk menyelaraskan program-program dakwah di samping membantu menyalurkan dana untuk rumah-rumah kebajikan ini menjalankan aktiviti dakwah mereka serta cuba menyelesaikan isu yang berbangkit. Mudah-mudahan usaha dakwah kami dirahmati Allah. Amin.

Sesiapa yang ada maklumat mengenai rumah-rumah kebajikan Islam yang lain, yang perlukan sumbangan, bolehlah menghubungi Lembaga Zakat Selangor di talian 03-55227700 atau Unit Ar-Riqab, Bahagian Pembangunan Insan MAIS di talian 03-5514 3400 atau layari laman web MAIS di www.mais.gov.my. Wallahua'lam.

Sampaikan dariku walaupun satu ayat..

Agenda Mesyuarat bersama Pengusaha Rumah Kebajikan.

Sebahagian pengusaha yang hadir.

Sebahagian lagi yang menguruskan rumah perlindungan wanita.

Antara Pengusaha yang hadir.

Mengingatkan diri sendiri, tiada hari tanpa dakwah..

Ahad, 22 Februari 2009

Berjalan, Melihat dan Mentafsir - Wahyu Pertama

Salam semua,

Semalam, pagi-pagi lagi dah terpacak di pejabat untuk operasi 'Ops Susun' bersama kakitangan Bahagian Undang-Undang MAIS. Ini disebabkan pihak kami memohon 4 kabinet fail tambahan untuk menempatkan fail-fail di Bahagian yang bertambah banyak. Permohonan untuk penyewaan premis MAIS sahaja sudah melebihi 150 fail, tak termasuk lain-lain perjanjian, kes-kes mahkamah sivil dan syariah, pandangan undang-undang, gubalan undang-undang, wakaf, wasiat, faraid, etc. Disebabkan ruang pejabat yang terhad, kami terpaksa membuat pengubahsuaian susun atur pejabat untuk menempatkan keempat2 kabinet fail tersebut. Buku2 ilmiah, jurnal-jurnal, akta-akta dan bahan-bahan bacaan semuanya ditempatkan di dalam bilik saya sementara menantikan Mini Library diwujudkan di bahagian kami. Sebahagian daripada bahan-bahan bacaan tersebut khususnya Akta dan Enakmen digunakan oleh saya dalam menyediakan pandangan undang-undang.

Selepas selesai tugasan, lebih kurang jam 3.30 pm, saya dan seorang kakitangan bahagian telah ke Shah Alam City Centre untuk membuat bayaran bil Maxis beliau. Ramai juga pengunjung yang hadir, kebanyakkannya orang Melayu, membeli-belah di ruang legar yang membuat tawaran menarik dan potongan harga sehingga 70% untuk pakaian berjenama. Dalam hati saya berbisik, " Betul ker aku dalam zaman gawat ni? Macam tak caya jer.."

Kerana tak ada apa yang nak saya beli di ruang legar, saya terus ke kedai buku MPH yang berada di Tingkat 1 kompleks beli belah tersebut. Yang seronoknya, saya melihat ramai orang-orang Melayu berada di dalam kedai tersebut yang turut menawarkan potongan harga untuk buku2 yang terpilih. Ibu bapa turut membawa anak-anak kecil mereka untuk melihat dan memilih sendiri buku-buku kegemaran mereka. Semasa saya melalui ruang buku kanak-kanak, seorang kanak-kanak lelaki (lebih kurang 5 tahun) berkata kepada ibunya, " Ibu! Ibu! tolong tengokkan buku abang kejap, abang nak gi belah sana". Seronok saya melihat kanak-kanak sekecil itu sudah dilatih untuk membiasakan diri di kedai-kedai buku dan memilih sendiri bahan bacaan mereka. Saya turut membeli dua buah buku sebagai bahan bacaan ringan. "Ini perkembangan positif," getus hati saya.

Berdasarkan pengalaman saya, secara umumnya, orang-orang Melayu, kurang minat untuk membaca, khususnya bacaan ilmiah. Berkemungkinan ini disebabkan sejak kecil, ibu bapa lebih suka mengajak anak mereka membeli-belah pakaian, makanan dan barangan, tetapi bukan buku. Anak-anak tidak dididik dan dilatih 'berkawan' dan 'bermesra' dengan buku2 dan bahan2 bacaan. Mereka hanya 'berkawan' dengan buku bila di sekolah, dan dipaksa oleh guru untuk membuat latihan tambahan. Pada mereka, buku hanya dibaca untuk markah dan peperiksaan, tidak lebih dari itu. Aktiviti membaca hanya untuk lulus peperiksaan, dan peluang melanjutkan pelajaran. Bahan2 bacaan mereka terhad dengan subjek yang diajar. Sebab itu, kita lihat ramai anak2 kita, bila cuti semester atau cuti sekolah, tak ada yang nak membaca. Sebab dah ada kawan lain yang lebih menarik dari buku, i.e, ASTRO, Computer games, Internet, movies, etc.

Justeru, pada pandangan saya, aktiviti membaca ini, perlu diterapkan pada generasi akan datang, supaya amalan membaca ini menjadi satu tradisi dan adat bangsa kita. Bagaimana nak membudayakan amalan membaca ini? Sebagai permulaan, mulakan dengan bacaan ringan, tak kisahlah ilmiah atau tidak. Guna kaedah yang kita selesa, Internet, media, telefon, etc. Kedua, kita boleh mulakan dengan mensasarkan kepada diri sendiri, satu tahun 1 buku @ 1 bulan 1 buku atau terpulang kepada kemampuan masing2. Ketiga, menghadiahkan sahabat/saudara-mara sebuah buku sempena hari lahir @ ulangtahun, kita pun dapat pahalanya, setiap kali dia membaca. Keempat, untuk anak-anak peringkat rendah, latih mereka 'berkawan' dengan buku dengan mengajak ke kedai2 buku dengan lebih kerap. Kelima, untuk babies dan toddlers, bacakan anak-anak kecil kita sepotong cerita pendek (yang bermanfaat) sebelum mereka tidur. Saya kira, kalau diamalkan keempat2 strategi di atas, rakyat Malaysia lebih pandai daripada rakyat-rakyat negara lain di dunia kerana rajin membaca.

Sekadar pandangan dari seorang insan yang cuba merealisasikan wahyu pertama yang diturunkan.. Iqra'.. Mungkin sahabat2 ada pandangan lain yang lebih baik. Yang paling penting, sebagai umat Islam jangan lupa membaca dan memahami kandungan Al-Quran..Fikir-fikirkan dan selamat beramal!! Wallahua'lam.

Suasana di ruang legar pusat membeli-belah SACC.

Gawat ker tak ni?Hmmm.. Gawat kott.. tak ramai shopping..

Tak ramai kat sana, rupanya ramai kat sini..

Kat sini lagi ramai!! Baguih nyer..
MPH Bookstore, SACC Mall, sesak dengan pengunjung dengan tawaran harga buku yang menarik.

Suasana dalam MPH, Plaza SACC Mall. Ramai orang2 kita yang memilih buku dan membaca buku2 pilihan. Satu perkembangan positif.

Geram tengok buku kanak-kanak ni. Cantik2. Pengedar buku kanak-kanak biasanya akan membuat bahan bacaan kanak-kanak menarik untuk dibaca. Kadang-kadang saya tertanya-tanya juga, kenapa zaman saya kecik2 dulu, buku2 macam ni tak ada..

Meh ramai2 mulakan tradisi membaca untuk menjadi manusia berilmu dan memajukan bangsa, agama dan negara.. Meh ramai2 gi MPH! Tawaran menarik! Sementara stok masih masih ada!!

Salah sebuah buku yang saya beli. Nak start baca dah ni.. hehe..

Jumaat, 20 Februari 2009

Diari - Strike!!!


Salam semua,

Masa rehat yang panjang hari ni saya luangkan dengan bermain sukan kegemaran dengan beberapa orang sahabat. Dah lama tak main, kira lepas geram jugaklah hari ni.. Hehehe.. Main dua game ajer sebab masa tak izin..

Yang tak bestnya, ada jugak beberapa orang lelaki yang tidak bersembahyang Jumaat pun beriadah juga bersama kami. Saya menegur sebahagian pengunjung lelaki yang hadir, dan bertanya mengapa tidak bersolat Jumaat. Seorang lelaki menjawab " Susah nak jawab soalan tu" sambil tersenyum2 tak bersalah. Yang bestnya, kebetulan dia dapat lane sebelah saya, asyik masuk longkang jer bola dia.. Mungkin jiwanya terganggu dan malu dengan soalan saya.. tapi sebab dah bayar, terus main jerlah walau jiwa kacau..

Seorang lelaki lagi, bila saya tanya, beliau dengan selambanya menjawab, "Saya uzur kak". Seorang lagi, awalnya saya nak bertanya, tapi, mendengar perbualan mereka dalam Bahasa Inggeris, saya bertanya sama ada mereka Muslim atau tidak. Mereka kata mereka bukan Islam.

Untuk makluman semua, tidak mendirikan solat Jumaat adalah salah satu kesalahan jenayah Syariah di bawah seksyen 20 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 yang memperuntukkan bahawa orang lelaki yang baligh yang tidak menunaikan solat jumaat di masjid tiga kali berturut2 tanpa uzur syarie atau tanpa sebab munasabah adalah melakukan kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3 ribu ringgit, atau dipenjarakan selama tidak lebih setahun, atau kedua2nya. Cabaran di pihak MAIS ialah, untuk membuat tangkapan terhadap golongan ini, di mana semua penguatkuasa lelaki menunaikan solat Jumaat. Kalau ada sapa2 yang ada info pasal sesiapa tak solat jumaat, bolehlah buat report.

Apa yang nak saya kongsikan sebenarnya, manusia ni, fitrahnya kalau dia buat salah, memang dia akan rasa bersalah, dan bila ditegur, memang dia akan malu. Itulah lumrah manusia. Jadi, kalau kita tau ada sahabat2 kita atau saudara mara kita yang buat silap, kenalah tegur.. Satu teguran, satu strike!! Cuma harap2, kita tak kena strike back.. hehehe.. Teringat kata-kata sahabat baik saya, yang juga seorang pendakwah bebas, tegurlah bila nampak kesilapan, kerana Allah yang meminta untuk kita tegur.. Tegurlah dengan berhikmah, bukan dengan emosi dan egoism. Mudah2an, kita dapat membetulkan kesilapan masing2 dan menyeru semua manusia untuk memperbetulkan kesilapan. To all my frenz especially Azri, (yang rajin menegur, kalau saya salah, tegurlah.. :)

Suasana di Bowling Centre, Plaza Alam Sentral, Shah Alam

Mamat ni, jiwanya kacau lepas kena tegur dengan saya. Baling bola asyik masuk longkang.. Kesian..

Antara pengunjung lelaki yang beriadah time solat Jumaat..

Kat dalam pool centre ni, lagi ramai mamat-mamat jiwa kacau tak solat Jumaat, tapi segan nak masuk..
Memang jiwa kacau lah diorang ni.. bukan main bowling pun, tapi termenung jer..

Sapa kata pakai kain tak leh beriadah? We prove it!!

My score, masa second game.. Kepada rakan2 blogger yang minat nak berbowling, bolehlah layan dua tiga game kat sini.. :)

Khamis, 19 Februari 2009

Berpesan-pesan -

Salam semua,

Pesanan ringkas dari saya yang tak sempat menulis.. Saya panjangkan pesanan daripada sahabat saya yang disampaikan melalui emel untuk semua.

Teman,
Mungkin sekali kita leka.. Sekali pernah terlepas dari genggaman.. Ucapan 'Ooopps' mendahului 'Ya Allah'.. Bila perut kenyang.. Ucapan 'Haa! kenyangnya' mendahului 'Alhamdulillah' .. Bila diri terpegun akan keindahan.. Ucapan 'Subhanallah' ditutup oleh 'Wah! Cantiknya'.. Bila dikunjungi berita malang.. Ucapan 'Kasihannya' terucap kerana kita lupa kepada kalimah.. Innalillah Hiwa Innalillah Hirajiuun.. Kadangkala kita lupa kerana terbiasa.. Tapi ingatlah.. Agar bila Izrail datang membawa berita.. Biarlah kalimah LAILAHAILALLAH menjadi juara.

Renung2kanlah dan selamat beramal!! Sampaikan dariku walaupun satu ayat..

Rabu, 18 Februari 2009

Diari - Masa...

Salam semua,

Terima kasih pada pengunjung setia blog saya dan yang memberi komen. Saya agak sibuk beberapa hari ini. Insyaallah, ada kelapangan saya akan jawab dan respond. Jangan serik berkunjung dan jumpa lagi!!

Ahad, 15 Februari 2009

Peguam Menulis 5 - Kaedah-Kaedah Pegawai Masjid & Jawatankuasa Kariah Masjid (Negeri Selangor) 2001

Salam semua,

Hari ini saya akan kongsikan mengenai satu undang-undang yang digubal dan dikuatkuasakan oleh Majlis Agama Islam Selangor untuk mengawal dan memantau pengurusan masjid-masjid di Negeri Selangor. Undang-undang ini dinamakan Kaedah-Kaedah Pegawai Masjid & Jawatankuasa Kariah Masjid (Negeri Selangor) 2001. Kaedah-kaedah ini dibuat selaras dengan kuasa MAIS sebagai pemegang amanah semua masjid dan surau di dalam Negeri Selangor, di bawah seksyen 96 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, bertujuan untuk digunakan sebagai garis panduan oleh pihak MAIS, pegawai masjid dan AJK yang dilantik dalam menguruskan dan mengawal pentadbiran sesuatu masjid. Kaedah ini menyatakan mengenai tugas-tugas pegawai masjid iaitu Nazir, Imam, Bilal dan Sial serta AJK yang dilantik, termasuklah Pengerusi, Setiausaha, Bendahari dan Biro-biro yang dilantik, aturan mesyuarat, aduan dan laporan oleh Pegawai Masjid, peletakan jawatan, dll. Kaedah-kaedah ini juga memperuntukkan kuasa MAIS dalam pentadbiran masjid-masjid seperti melantik Pegawai masjid dan AJK, membatalkan dan menamatkan pelantikan dengan bersebab, (sebab-sebab ada dinyatakan di dalam kaedah-kaedah tersebut) mengaudit dan mengarahkan supaya diaudit kewangan semua masjid dan surau, serta membuat penyiasatan atas aduan yang diterima mengenai pengurusan sesuatu masjid dan surau. MAIS juga boleh mengambil alih pentadbiran sesuatu masjid dan surau atas peelanggaran sebab-sebab yang dinyatakan di dalam kaedah-Kaedah tersebut.

Antara sebab-sebab yang boleh memberi kuasa kepada MAIS untuk menamatkan jawatan seseorang pegawai atau mengambil alih sesuatu masjid adalah apabila sesuatu masjid dijadikan gelanggang politik. Penceramah-penceramah politik dijemput, bukan membincangkan mengenai isu agama dan kerohanian, tetapi isu politik termasuk kutukan kepada parti politik yang lain. Berdasarkan pengalaman saya, pertikaian dan sentimen politik yang ekstrim memberi kesan buruk terhadap pentadbiran dan pengurusan sesuatu masjid dan surau. Sampaikan ada masjid yang tidak mahu berimamkan Imam yang dilantik, disebabkan berbeza parti. Mesyuarat juga tak pernah diadakan, sebab perbezaan parti. Terkini pula, isu mengenai fahaman Wahabi, yang memberi kesan kepada pengurusan sesuatu masjid. Saya sering dihubungi oleh Pegawai Penyelaras Masjid Daerah yang menyelaraskan masjid di daerah-daerah mengenai pertikaian yang berlaku disebabkan perbezaan fahaman ini. Justeru, insyaallah, saya dan seorang pegawai MAIS, sering mengadakan program penerangan Kaedah-Kaedah ini dengan kerjasama ILDAS (Institut Latihan dan Dakwah Selangor). Ini kerana, kami merasakan keperluan untuk menjelaskan Kaedah-Kaedah ini kepada Pegawai Masjid dan AJK Masjid supaya mereka dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing seperti digariskan di dalam Kaedah-Kaedah tersebut.

Sebahagian Pegawai Masjid dan Penyelaras yang hadir semasa Kursus Pemahaman Kaedah-Kaedah Pegawai Masjid dan Jawatankuasa Kariah Masjid di ILDAS pada 2-3 Februari 2009 yang lalu.

Pegawai-pegawai agama Islam Bahagian Pengurusan Masjid JAIS yang turut serta dalam Bengkel pemahaman ini untuk memantapkan lagi ilmu masing-masing.

Selepas program pemahaman, saya dan rakan saya menyediakan modul isu-isu untuk dibincangkan oleh peserta di dalam sesi bengkel supaya mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga praktikal penyelesaian masalah di masjid berdasarkan kepada Kaedah-kaedah tersebut.

Apapun, pada saya, penguatkuasaan Kaedah-Kaedah ini, hanya akan terlaksana sepenuhnya hanya dengan sokongan daripada semua pihak, lebih-lebih lagi Pegawai dan AJK yang dilantik. Justeru, sewajarnya institusi masjid dan surau ini tidak dicampuri dengan urusan politik, tetapi diimarahkan dengan aktiviti beribadah dan menjalankan program-program agama. Kalau semua orang menerapkan perkara ini di dalam minda masing-masing, insyaallah, institusi masjid dan surau di negeri Selangor dapat diperkasa secara total. Mudah-mudahan hasrat murni ini diberkati Allah. Amin..

Jumaat, 13 Februari 2009

Diari - Valentine's Day


Salam semua,

Esok 14 Februari, adalah hari yang istimewa dalam hidup saya. Setiap tahun saya akan sambut dengan orang yang paling saya kasihi dalam hidup. Esok, saya akan raikan dengannya di satu tempat yang istimewa.Tak sabar nak tunggu esok..:)

Jangan salah sangka. Saya tidak menyambut Valentine's Day yang diharamkan oleh Jawatankuasa Fatwa Selangor dan Kebangsaan. Saya cuma meraikan HARI LAHIR IBUKU yang kebetulan jatuh pada 14 Februari setiap tahun.

Teringat saya petikan hadis Rasulullah saw, di mana seorang sahabat bertanya, siapakah yang patut ku taati dan kasihi selepasmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab." Ibumu,ibumu, ibumu (3 kali) dan kemudian barulah beliau menyebut "ayahmu". Insyaallah, mudah-mudahan kita tergolong dalam insan-insan yang sentiasa mengasihi dan mendoakan ibubapa masing-masing, terutama ibu yang mengandungkan dan melahirkan kita. Sayangi ibu, sesungguhnya syurga itu di telapak kaki ibumu..

Kepada semua adik-adik dan remaja @ pasangan kekasih yang merancang untuk merayakan Valentine's Day, diharap dapat membatalkan rancangan tersebut. Kepada semua yang membaca, diharap dapat menyampaikan seruan ini dan menegur sesiapa yang kita tahu merancang untuk menyambutnya. Tegurlah kerana Allah yang menyuruh ditegur @ dibetulkan kesilapan seseorang, daripada terus melakukan dosa dan kemungkaran. Tegurlah, berpesan-pesanlah, kerana mudah-mudahan teguran dan pesanan kita berkesan, mudah-mudahan Allah merahmati apa yang kita lakukan. Insyaallah. Allah bersama kita..


Dapatkan Mesej Bergambar di Sini

Berpesan-pesan - Asal-usul solat

Salam semua,

Sekadar berkongsi sedikit info mengenai solat yang saya terima melalui adik saya di emel minggu lalu. Mudah-mudahan ada manfaat dan dapat disebarkan. Mudah-mudahan solat kita semua diterima Allah. Ini kerana, menurut satu hadis, solatlah amalan pertama yang akan dinilai oleh Allah swt di akhirat kelak. Kalau diterima solatnya, amalannya yang lain juga diterima. Kalau buruk solatnya, buruklah amalan lainnya. Mari sama-sama memperbaiki solat kita. Dalam satu hadis dinyatakan, solat itu tiang agama. Barangsiapa yang menunaikannya, bererti dia membangunkan agama. Barangsiapa meninggalkannya, bererti dia menghancurkan agamanya.

Di bawah ini, dinukilkan asal-usul solat:-

SUBUH:
Orang yang pertama mengerjakan sembahyang Subuh ialah Nabi Adam a.s., iaitu tatkala baginda keluar dari syurga lalu dihantar ke bumi. Perkara pertama yang dilihatnya ialah kegelapan Dan baginda berasa takut yang amat sangat. Apabila fajar Subuh telah keluar Nabi Adam a.s. Pun bersembahyang dua rakaat.
Rakaat pertama :- Bersyukur baginda kerana terlepas dari kegelapan malam.
Rakaat kedua :- Bersyukur baginda kerana siang telah menjelma.

ZOHOR:
Orang yang pertama mengerjakan sembahyang Zohor ialah Nabi Ibrahim a.s.,iaitu tatkala Allah s.w.t. Telah memerintahkan padanya agar menyembelih anaknya Nabi Ismail a.s. Sedang seruan itu datangnya pada waktu tergelincir matahari, lalu sujudlah Nabi Ibrahim empat rakaat.
Rakaat pertama :- Bersyukur bagi penebusan .
Rakaat kedua :- Bersyukur kerana dibukakan dukacitanya Dan juga anaknya .
Rakaat ketiga :- Bersyukur Dan bermohon akan keredhaan Allah.
Rakaat keempat :- Bersyukur kerana korbannya digantikan dengan tebusan kibas.

ASAR:
Orang yang pertama mengerjakan sembahyang Asar ialah Nabi Yunus a.s.,tatkala baginda dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan nun. Ikan nun telah memuntahkan Nabi Yunus di tepi pantai sedang ketika itu telah masuk waktu Asar. Maka bersyukurlah Nabi Yunus lalu bersembahyang empat rakaat kerana baginda telah diselamatkan oleh Allah daripada 4 kegelapan iaitu:
Rakaat pertama :- Kelam dengan kesalahan.
Rakaat kedua :- Kelam dengan air laut .
Rakaat ketiga :- Kelam dengan malam.
Rakaat keempat :- Kelam dengan perut ikan Nun .

MAGHRIB:
Orang yang pertama mengerjakan sembahyang Maghrib ialah Nabi Isa a.s.,tatkala baginda dikeluarkan oleh Allah dari kejahilan Dan kebodohan kaumnya, sedang waktu itu telah terbenamnya matahari. Bersyukurlah Nabi Isa lalu bersembahyang tiga rakaat kerana diselamatkan dari kejahilan tersebut, iaitu:
Rakaat pertama :- Untuk menafikan ketuhanan selain daripada Allah yang Maha Esa.
Rakaat kedua :- Untuk menafikan tuduhan Dan juga tohmahan ke atas ibunya Siti Mariam yang telah dituduh melakukan perbuatan sumbang.
Rakaat ketiga :- Untuk meyakinkan kaumnya bahawa Tuhan itu hanya satu iaitu Allah jua, tiada dua atau tiga.

ISYAK:
Orang yang pertama mengerjakan sembahyang Isyak ialah Nabi Musa a.s. Pada ketika itu Nabi Musa telah tersesat mencari jalan keluar dari negeri Madyan, sedang dalam dadanya penuh dengan perasaan dukacita. Allah lalu menghilangkan semua perasaan dukacitanya itu pada waktu Isyak yang akhir.Lalu sembahyanglah Nabi Musa empat rakaat sebagai tanda bersyukur.
Rakaat pertama :- Dukacita terhadap isterinya.
Rakaat kedua :- Dukacita terhadap saudaranya Nabi Harun.
Rakaat ketiga :- Dukacita terhadap Firaun.
Rakaat keempat :- Dukacita terhadap anak Firaun .

Bagaimana untuk khusyuk dalam solat? Pada saya, jika kita faham makna bacaan dalam solat akan membuat kita lebih khusuk dalam solat. Saya sertakan di sini maksud bacaan-bacaan dalam solat kita.

( Takbiratulihram)
Allah Maha Besar

(Doa Iftitah)
Allah Maha Besar Dan segala puji bagi Allah dengan banyaknya.
Maha suci Allah sepanjang pagi Dan petang.
Aku hadapkan wajahku bagi Tuhan yang mencipta langit Dan bumi,
Dengan suasana lurus Dan berserah diri Dan aku bukan dari golongan orang musyrik.
Sesungguhnya solatku,
Ibadatku,
Hidupku,
Matiku
Adalah untuk Allah Tuhan sekelian alam.
Tidak Ada sekutu bagiNya Dan kepadaku diperintahkan untuk tidak
Menyekutukan bagiNya Dan aku dari golongan orang Islam.

(Al-Fatihah)
Dengan nama Allah yang maha Pemurah lagi maha Mengasihani.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Yang maha pemurah lagi maha mengasihani.
Yang menguasai Hari pembalasan.
Hanya Engkaulah yang kami sembah Dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan.
Tunjukilah kami jalan yang lurus.
Iaitu jalan orang-orang yang Engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai Dan bukan jalan mereka yang sesat.

(Bacaan ketika rukuk)
Maha Suci TuhanKu Yang Maha Mulia Dan dengan segala puji-pujiannya.

(Bacaan ketika bangun dari rukuk )
Allah mendengar pujian orang yang memujinya.

(Bacaan ketika iktidal)
Wahai Tuhan kami, bagi Engkaulah segala pujian.
(Bacaan ketika sujud)
Maha suci TuhanKu yang Maha Tinggi Dan dengan segala puji-pujiannya.

(Bacaan ketika duduk di antara dua sujud)
Ya Allah, ampunilah daku,
Rahmatilah daku,
Kayakan daku,
Angkatlah darjatku,
Rezekikan daku,
Berilah aku hidayah,
Sihatkanlah daku Dan
Maafkanlah akan daku.
(Bacaan ketika Tahiyat Awal)
Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah.
Sejahtera atas engkau wahai Nabi Dan rahmat Allah serta
Keberkatannya.
Sejahtera ke atas kami Dan atas hamba-hamba Allah yang soleh.
Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah.
Ya Tuhan kami, selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad.

(Bacaan ketika Tahiyat Akhir)
Segala penghormatan yang berkat solat yang baik adalah untuk Allah.
Sejahtera atas engkau wahai Nabi Dan rahmat Allah serta keberkatannya.
Sejahtera ke atas kami Dan atas hamba-hamba Allah yang soleh.
Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Dan aku naik saksi bahawasanya Muhammad itu adalah pesuruh Allah.
Ya Tuhan kami, selawatkanlah ke atas Nabi Muhammad Dan ke atas keluarganya.
Sebagaimana Engkau selawatkan ke atas Ibrahim Dan atas keluarga Ibrahim.
Berkatilah ke atas Muhammad Dan atas keluarganya sebagaimana Engkau berkati ke atas Ibrahim Dan atas keluarga Ibrahim di dalam alam ini.
Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Agung.

(Doa Qunut)
Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau tunjuki.
Sejahterakanlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau sejahterakan.
Pimpinlah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau pimpin.
Berkatilah hendaknya untukku apa-pa yang telah Engkau berikan padaku.
Jauhkanlah aku daripada segala kejahatan yang telah Engkau tetapkan.
Sesungguhnya hanya Engkau sahajalah yang menetapkan, dan tidak sesiapapun yang berkuasa menetapkan sesuatu selain daripada Engkau.
Sesungguhnya tidak terhina orang yang memperolehi pimpinanMu.
Dan tidak mulia orang-orang yang Engkau musuhi.
Telah memberi berkat Engkau, ya Tuhan kami dan maha tinggi Engkau.
Hanya untuk Engkau sahajalah segala macam puji terhadap apa-apa yang telah Engkau tetapkan.
Dan aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau.
Dan Allah rahmatilah Muhammad, Nabi yang ummi dan sejahtera keatas keluarganya dan sahabat-sahabatnya .

Sesudah solat, bolehlah menadah tangan dan berdoa, antaranya:-
"Wahai Tuhan, aku tak layak ke syurgaMu .....namun tak pula aku sanggup ke NerakaMu....kami lah hamba yang mengharap belas dariMu. Ya Allah, jadikan lah kami hamba2 Mu yang bertaqwa..ampunkan dosa2 kami, kedua ibubapa kami dan dosa semua umat2 Islam yang masih hidup mahupun yang telah meninggal dunia".

Moga2 kita sentiasa memperbaiki solat kita setiap masa. Insyaallah..

AKAN KU SAMPAI KAN WALAU SEBARIS AYAT..

Khamis, 12 Februari 2009

Diari - Muallaf

Salam semua,

Insyaallah pagi ini, saya dijemput sebagai salah seorang panel untuk Program Bengkel Pemurnian Peraturan-Peraturan Pendaftaran, Penjagaan & Pengajaran bagi Muallaf peringkat Negeri Selangor. Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk memurnikan peraturan tersebut sebelum diwartakan sebagai satu undang-undang. Bengkel yang dianjurkan oleh Bahagian Pembangunan Insan MAIS dan Bahagian Undang-Undang MAIS ini turut disertai oleh wakil-wakil daripada Kamar Penasihat Undang-Undang Negeri Selangor, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, Jabatan Mufti Selangor.

Insyaallah, saya dan panel-panel yang terlibat akan berusaha sebaik mungkin untuk meneliti keseluruhan peruntukan draf undang-undang tersebut demi memastikan golongan muallaf di Selangor diperkasa dari sudut pendaftaran, penjagaan dan pendidikan mereka. Ini kerana, golongan muallaf ini, adalah di kalangan individu yang baru memeluk Islam ataupun orang bukan Islam yang hatinya lembut dan jinak kepada Islam. Kerana masih baru memeluk Islam, kebiasaannya mereka masih lagi mengamalkan amalan-amalan semasa sebelum memeluk Islam, seperti membela anjing, atau masih hidup bersama pasangan yang belum memluk Islam, memberi makan kepada Tuhan sembahan mereka, atau masih lagi pergi ke tokong atau kuil. Justeru, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk membantu golongan ini, untuk menjaga dan memberi bimbingan agama kepada mereka supaya mereka menjadi 'true Muslim & Mu'min', dan bukan memeluk Islam hanya semata-mata kerana mahu berkahwin dengan pasangan mereka yang beragama Islam.

Dari sudut pendaftaran muallaf pula, pendaftaran seseorang yang telah memeluk Islam sememangnya penting dan perlu, sebagai bukti bahawa seseorang itu telah memeluk Islam. Sekiranya terdapat pertikaian mengenai status agama seseorang muallaf, keterangan bertulis di dalam Buku Daftar Muallaf merupakan bukti yang kuat bahawa seseorang itu telah Islam. Pihak MAIS banyak terlibat menyelesaikan kes-kes pengurusan jenazah muallaf yang dipertikaikan status agamanya oleh keluarga si mati yang tidak mengetahui bahawa si mati telah memeluk Islam. Di dalam kes seperti ini, adalah menjadi tanggungjawab kita semua, khususnya pihak MAIS untuk menguruskan jenazah muallaf tersebut menurut cara Islam. Insyaallah, semoga mesyuarat ini nanti dapat membuahkan hasil demi memartabatkan Islam dan institusi muallaf di Selangor. Mudah-mudahan usaha ini diberkati Allah.

Selasa, 10 Februari 2009

Diari - Tetamu dari Balai...

Salam semua,

Pagi ini pejabat kami dikunjungi oleh rombongan pegawai-pegawai daripada BAKA IPK (Badan Agama dan Kaunseling) dari ibu pejabat kontinjen polis, Shah Alam. Lawatan tersebut yang diketuai oleh Puan DSP Hajjah Norraini antara lain bertujuan untuk mengenali dengan lebih dekat mengenai institusi Islam MAIS, dan bertukar-tukar pandangan mengenai program yang dibuat oleh MAIS. Berdasarkan penerangan yang dibuat oleh seorang ahli rombongan, BAKA IPK ini baru saja ditubuhkan pada penghujung tahun 2008, khusus untuk memberi bimbingan dan didikan agama serta kaunseling kepada pegawai-pegawai polis di jabatan tersebut.

Alhamdulillah, program ziarah tersebut, yang dipengerusikan oleh YAD Dato' Setia Pengerusi MAIS, berjalan lancar. Antara persetujuan yang dicapai adalah kerjasama antara kedua-dua organisasi dalam menjalankan program dan tanggungjawab jabatan. Sesi soal jawab juga berjalan dengan baik dan rombongan BAKA nampak berpuas hati dengan jawapan yang diberi oleh pihak MAIS. Pada penghujung program, kami saling bertukar-tukar kad nama untuk terus berhubung pada masa akan datang.

Apapun pada pandangan saya, program taaruf dan suai kenal ini amat penting dalam sesuatu organisasi. Ini kerana, jaringan kerja antara organisasi amat perlu untuk menyelaraskan aktiviti masing-masing serta mengukuhkan hubungan dua hala. Kesinambungan dan kekuatan umat Islam juga dijana melalui konsep 'jemaah' yang dituntut di dalam Islam. Firman Allah swt di dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara"( Al-Hujurat:10) Seterusnya, sabda Rasulullah saw," Muslim itu ibarat satu bangunan yang melengkapi sebahagiannya dengan sebahagian yag lain". Justeru, dalam memerangi unsur-unsur kesesatan dan kezaliman, kita perlu memperkasa ummah. Program-program taaruf dan ziarah-menziarahi di antara organisasi Islam perlu diteruskan, supaya ukhuwah semakin kuat, jambatan persaudaraan semakin erat. Pepatah mengatakan,"tak kenal, maka tak cinta".

Justeru, saya menyeru diri saya dan rakan-rakan, untuk terus komited memperkukuh dan menyambung persaudaraan Islam. Mudah-mudahan ukhuwah Islamiyyah terus kukuh, ibarat bangunan yang dasarnya teguh, bertunjangkan iman yang utuh, dan tidak mudah luluh..Amin..

Ketua delegasi Badan Agama dan Kaunseling Ibu Pejabat Kontinjen Selangor, Puan DSP Hajjah Noraini. Salute to ladies!!
YAD Dato' Setia Mohamad Adzib, Pengerusi MAIS, ceria melayani tetamu yang berkunjung. Kelihatan Ustaz Abdul Halem Hapiz, Timbalan Setiausaha MAIS yang turut hadir dalam program ini.
Cenderamata kenangan untuk dibawa pulang. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati.

Insyaallah, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini mendapat keberkatan..

Isnin, 9 Februari 2009

Diari - Mesyuarat Anti Wahabi


Salam semua,

Semalam, saya dijemput untuk hadir bersama di dalam satu mesyuarat yang dibuat bertujuan untuk membincangkan mengenai strategi-strategi mengekang fahaman Wahabi yang semakin berleluasa di kalangan masyarakat kita melalui penubuhan satu NGO menentang gerakan ini. Tentunya sahabat-sahabat tertanya-tanya, apa sebenarnya Wahabi itu dan mengapa perlu dikekang. Sedikit sebanyak bolehlah saya kongsikan di sini, fahaman ini dipelopori oleh golongan yang selalu menganggap orang lain yang bermazhab ahli sunnah wal jamaah sebagai ahli bida'ah, kerana melakukan perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw semasa hayat baginda, berdasarkan hadis-hadis yang dirujuk oleh mereka. Golongan ini juga sering membidas dan mencela ulamak-ulamak Ahli Sunnah Wal Jamaah dan membida'ahkan orang lain. Golongan ektrimis Wahabi ini juga menghalalkan darah saudara seislam mereka untuk dibunuh disebabkan perselisihan pendapat mengenai perkara-perkara cabangan di dalam Al-Quran.

Kalau sahabat-sahabat ingat, ada beberapa ulamak besar di negara kita ini yang menganggap sambutan Maulidurrasul sebagai bida'ah, tahlil, talkin, bacaan Yasin malam Jumaat, semuanya sebagai bida'ah. Memanglah mungkin sesetengah ulamak berpandangan bahawa ini hanya pertikaian mengenai perkara cabangan, tetapi setelah mendengar pengalaman tokoh-tokoh agama yang lebih berpengalaman dalam isu ini, golongan Wahabi yang ekstrim boleh mengancam keselamatan sesebuah negara kerana fahaman yang dibawanya menghalalkan saudara seislam mereka dibunuh, kerana mengamalkan bida'ah, sedangkan kalau mengikut ajaran ulamak ahli sunnah wal jamaah, selama mana seseorang itu mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhamad itu pesuruh Allah, bukan sewenang-wenangnya dia boleh dibunuh. Golongan ini juga menentukan Hukum untuk sesuatu perkara secara liberal, sehingga boleh menghalalkan enzim babi, dan nikah tanpa wali!!

Mengikut pengalaman saya sendiri, terdapat beberapa masjid yang mempunyai masalah pengurusan disebabkan AJKnya berfahaman Wahabi. Sebagai contoh, Imam yang dilantik diminta untuk tidak membaca Qunut semasa solat Subuh, sedangkan telah menjadi amalan seluruh umat Islam di Malaysia untuk membaca Qunut semasa rakaat kedua solat Subuh. Di beberapa masjid lain, terdapat juga arahan supaya tidak membuat tahlil, talkin, wirid selepas solat, dengan alasan tiada sunnah atau hadis yang menyokong perbuatan-perbuatan tersebut. Ini tentunya akan menimbulkan pertikaian dan kekeliruan di kalangan jemaah, yang mengakibatkan masjid tidak dapat diimarahkan. Semasa bulan Ramadhan pula, timbul isu mengenai jumlah rakaat tarawih, 20 atau 8 rakaat sahaja.

Apapun, saya 100% bersetuju dengan penubuhan NGO untuk mengekang fahaman Wahabi ini, sebagai salah satu cara untuk menyekat pergerakan fahaman ini, di samping 1001 cara-cara lain. Untuk penyokong-penyokong Wahabi, bersedialah untuk diperangi dari segenap penjuru. Untuk rakan-rakan, demi menjaga agama masing-masing, saya menyeru kepada diri saya dan sahabat-sahabat semua, supaya bersama-sama mencegah fahaman ini daripada terus berkembang. Sebagai langkah permulaan, pencegahan ini hendaklah dibuat dengan bermula di rumah, iaitu keluarga masing-masing. Pastikan tidak berlaku unsur-unsur konflik yang saya nyatakan tadi. Sekiranya di kawasan anda ada berlaku pertikaian atau isu seperti yang saya nyatakan tadi, bolehlah membuat aduan lisan/bertulis kepada Bahagian Pengurusan Masjid JAIS atau Bahagian Penguatkuasaan JAIS untuk diambil tindakan lanjut. Mudah-mudahan usaha yang sedikit ini dapat membantu menjaga agama Islam yang merupakan tujuan utama Syariah.
Sekadar pandangan.

Tokoh-tokoh ulama yang turut menyertai mesyuarat ini

Ahli-ahli mesyuarat sedang tekun mendengar maklum balas yang disampaikan oleh salah seorang ahli yang hadir.

Saya dan beberapa muslimat yang hadir walaupun duduk di belakang, tetapi masih diberi peluang untuk menyuarakan pandangan dan mendengar penjelasan mengenai kebahayaan fahaman Wahabi ini.

Mudah-mudahan segala keputusan yang diperolehi di dalam Mesyuarat ini berjaya dilaksanakan. Amin..


Sabtu, 7 Februari 2009

Diari - Sehari di Taman Syurga, bertadabbur dan bertafakkur

Salam semua,

Pagi tadi sempat beriadah di Taman Tasik Shah Alam. Walau dah 3 tahun lebih duduk di Shah Alam dan beriadah di sana, baru tadi dapat merakamkan gambar2 menarik di sana. Apa yang baiknya, di celah-celah kesibukan bandaraya Shah Alam dan celahan bangunan-bangunan tinggi, terdapat sebuah 'Taman Syurga' yang penuh dengan keindahan alam semulajadi, menyebabkan kita sentiasa berfikir mengenai Kebesaran Ilahi.

Banyak tempat menarik dan indah di sini. Taman ini terletak berhampiran dengan Masjid Negeri, Perpustakaan Negeri dan Muzium Negeri. Banyak pemandangan indah yang boleh dinikmati di sini yang memberi terapi kepada mata. Pohon-pohon merimbun meningkatkan lebih banyak pengeluaran oksigen yang memberi terapi kepada otak. Banyak juga peralatan senaman yang dapat memberi terapi pada fizikal. Paling menarik laluan refleksiologinya, yang selesa dan luas.

Tahniah kepada MBSA yang berjaya menyenggara taman ini dengan landskap yang menarik dan mengekalkan keindahannya. Tak rugi pergi beb! Mana tau, satu hari nanti, bolehlah rancang pertemuan dengan rakan2 blogger kat sini.. Amacam?

Laluan refleksiologi yang dibina untuk orang awam .

Terdapat laluan khusus untuk warga tua.

Dan laluan refleksiologi khusus untuk yang bermasalah khusus.

Pepatung ini pun nampak seronok menikmati keindahan alam di taman ini. Tak sedar saya merakamkan aksinya.

Ada yang datang untuk baca paper.. maybe sebab dapat suasananya penuh ketenangan..

Seorang lagi pengunjung, membaca suratkhabar dengan gaya tersendiri. Macam syok jer..
Ramai yang ambil peluang untuk bersiar-siar dengan keluarga. Aktiviti yang bagus. Beriadah sambil bermesra bersama keluarga.
Ustaz ni pun beriadah sambil melayan anak-anak.

Makcik ni bertaichi sambil berjalan. Penat kami cuba tiru gaya taichi dia, tapi gagal..

Kedai kopi yang berada di dalam taman tasik untuk berehat dan membasahkan tekak setelah selesai beriadah.

Terdapat dua kedai kopi seperti ini di dalam taman ini.

Pekerja- pekerja taman sedang membersihkan tandas awam.

Antara pemandangan menarik yang dapat saya rakamkan dari arah hadapan kedai kopi. Kelihatan jelas menara masjid negara yang terletak berhampiran dengan taman tasik.

Taman ini dipenuhi dengan pohon-pohon hijau yang merimbun membangkitkan rasa tenang dan nyaman. Bagus untuk terapi otak.
Subhanallah! Cantik kan? Antara panorama menarik di taman ini.

My favorite pic.. The State Mosque.. Subhanallah..

Subhanallah.. Macam dalam frame ajer..

Siapa sangka, di celah-celah bangunan konkrit ini, ada sebuah taman syurga yang cantik..

Banyak kerusi-kerusi disediakan di sekeliling taman untuk pengunjung.

Sapa kata kuali bocor tak leh guna? Contohi cara MBSA. Guna untuk tanam bunga..

Subhanallah.. Cantik!! koleksi bunga raya yang cantik2 di taman syurga ini..

Bunga Raya berdaun merah. First time jumpa..

Bunga kebangsaan Negara..

Merah tanda berani.. Cantik!

Warna pink pun ada..
Di celah sinar mentari, kau tetap mekar berseri, wahai bunga raya.. Yang ini mix kot, sebab tu ada macam2 kaler..

Antara fasiliti yang disediakan oleh pihak MBSA untuk pengunjung taman ini.

Satu lagi kemudahan yang disediakan.

Kaylah.. U all layanlah gambar2 menarik tu.. Sapa yang ada family, boleh bawa anak-anak ke mari. Ada Wet World. Sampai jumpa lagi.. :)